کنترل شیب (HAC/DAC)

HAC

HAC  که از عبارت Hill-start Assist Control به معنی کمک و کنترل به شروع حرکت در شیب گرفته شده است، به راننده کمک می کند تا زمانیکه در سراشیبی توقف نموده است و قصد شروع حرکت به سمت بالا را دارد، از حرکت رو به عقب خودرو جلوگیری شود.
هنگامیکه خودرو در شیب تندی قرار بگیرد، تا شما اقدام به حرکت کنید و ترمز دستی را رها کنید یا پای خود را از روی ترمز بردارید و روی پدال گاز قرار دهید و شروع به گاز دادن کنید، خودرو مقداری به عقب حرکت کرده و امکان برخورد با خودرو یا عابر پشت سرتان را دارید که باعث ایجاد خسارت می شود.
حال این مشکل با HAC کاملا برطرف می شود.

DAC
DAC برگرفته از Downhill Assist Control به معنی کمک و کنترل در سرازیری است و کمک می کند تا راننده در سراشیبی های تند و لغزنده، از سرعت معینی بیشتر شتاب نگیرد. این اتفاق در رانندگی معمولا ناخودآگاه رخ می دهد که با وجود چنین سیستمی دیگر هیچ راننده ای دغدغه حرکت در فراز و نشیب های کوهستانی را نخواهد داشت.
عملکرد این سیستم به این صورت است که ابتدا می بایست سرعت اتومبیل خود را به کمتر از 25 کیلومتر در ساعت رسانده و سپس با فشردن کلید DAC پای خود را از روی پدال گاز بردارید.
ازین پس گیربکس در حالت سنگین قرار گرفته و سرعت پیشروی خودرو به طور هوشمند با درگیر کردن ترمزها کنترل شده و شما فقط کنترل فرمان را در دست دارید.