انتخاب صندلی خودرو بخصوص صندلی راننده ، از مهم ترن مواردی است که راننده می بایست هنگام خرید خودرو به آن توجه کند. زیرا راحتی و امنیت راننده به طور قابل توجهی به صندلی وابسته است.
صندلی برقی یکی از مهم ترین آپشن های خودرو به شمار میرود که امروزه اکثر خودروها به آن مجهز می باشند.
این آپشن این امکان را به راننده می دهد تا صندلی خود را در جهت مورد نظر تنظیم کند. در اکثر خودروها تنظیم صندلی بصورت دستی انجام می گیرد که دقت و سهولت تنظیم صندلی برقی را ندارد.
شما با داشتن صندلی برقی به راحتی می توانید با فشردن چندین کلید، صندلی خود را در جهت دلخواه، که شامل جلو و عقب و یا بالا و پایین است تنظیم کنید.
توجه داشته باشید که وضعیت مناسب صندلی، مقدمه ی شروع یک رانندگی بی خطر و ایمن است.
انواع صندلی برقی عبارت است از:
صندلی برقی یک طرف(راننده)
صندلی برقی دو طرف (راننده و سرنشین)
صندلی برقی چهار طرف (راننده و همه سرنشینان)

در سیستم این صندلی برای تنظیم صندلی معمولا از چند موتور استفاده می شود تا توان جابجایی بخش های مختلف آن را داشته باشد.