سقف شیشه ای یا همان سانروف، قسمتی است که علاوه بر زیبایی، به منظور ورود نور بیشتر و جریان هوا مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که این قطعه دارای یک پنل شیشه ای متحرک است، به سرنشینان خودر این امکان را می دهد تا با تنظیم آن در زاویه دلخواه، میزان نور داخل خودرو و جریان عبور هوا را تغییر دهند.

سقف سانروف امروزه به یکی از مهمترین اهداف پیش رو در خرید خودرو تبدیل شده است. وجود سقف سانروف را می توان سرآغاز روی کار آمدن تکنولوژی در این عرصه دانست. به طور کلی هر صفحه ای که در سقف خودرو با هدف ورود هوا یا نور به داخل خودرو تعبیه شده باشد، مونورف یا سانروف نامیده می شود.

جنس سقف سانروف از شیشه بوده و حدودا یک سوم سقف را در بر می گیرد و به دو صورت دستی و برقی موجود می باشد.

دسته اول فاقد سیم، موتورالکتریکی و قطعات الکترونیکی بوده و عملکرد آن کاملا بصورت دستی است اما در نوع برقی آن، کنترل کلیدهای مربوطه باعث باز و بسته شدن سانروف می شوند.